fbpx

睇小朋友做功課很煩惱?3條命都唔夠用

各位家長,指導子女做功課,溫習默書考試,有否感到煩惱和頭痛,要咗您條命?參加功課輔導班,交給專人去處理,問題就可以輕易解決。 指導子女做功課家長很頭痛:

😫 孩子做功課唔積極、唔自律又無動力?

😫 做功課慢吞吞,做極唔完,郁下放棄嗌唔識?

😫 成日做漏功課,欠交遲交無得交被老師寫手冊記缺點?

😫 家長放工食完飯再睇功課,仲未溫習默書搞到半夜?

😫 做功課默書溫習已冇晒時間,測驗考試更緊張,課外練習更不用提。

如果有以上情況,藍豆藝坊的功課輔導班可以幫到您和您的小朋友,現在就來解決您的煩腦: